Lukk

Handlekurv

Handlekurven din er tom.

Personvern policy

Du finner personvernpolicyen vår i vår generelle personvernpolicy.

Sist oppdatert: 01/04/2024

Hos smartphoto verdsetter vi personvernet ditt. For å nyte tjenesten vår trenger vi viss informasjon fra deg. I dette sammendraget av den generelle personvernerklæringen finner du hva vi gjør med denne informasjonen, og det juridiske grunnlaget for denne bruken.

Denne "Generelle personvernpolicyen" styrer behandlingen av dine personopplysninger av enheten ansvarlig for behandlingen: smartphoto group NVAB, med hovedkontor på Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren og registrert i K.B.O. (Central Database for Enterprises) under nummer 0405.706.755 (heretter referert til som 'smartphoto').

Dette sammendraget av den generelle personvernerklæringen inneholder dine rettigheter og plikter med hensyn til smartphoto og kan bli revidert eller oppdatert. Vi anbefaler deg å lese den nøye og gjennomgå den regelmessig.

Hvilke personopplysninger samler vi inn fra deg?

 1. Data knyttet til din bruk av nettsiden uten registrering, som IP-adressen og dine preferanser, valg av språk, valg av region eller land, valg av varer i handlekurven.
 2. Data relatert til smartphoto-kontoen din: e-postadresse, passord, for- og etternavn, preferanser, andre data gitt av deg, utførte bestillinger, personlige hendelser i kalenderfunksjonen.
 3. Data knyttet til bestilling og levering av produkter: for- og etternavn, e-postadresse, adresse, betalings- og faktureringsdata.
 4. Data relatert til nyhetsbrevet: e-postadresse: for- og etternavn, e-postadresse og innholdet i kommunikasjonen din.
 5. Data knyttet til bruk av bilder og tekster.
 6. Informasjon knyttet til dine preferanser angående bruk av informasjonskapsler.

Til hvilket formål samler vi inn og behandler personopplysningene dine?

Vi samler inn personopplysningene dine primært for å tilby tjenestene til smartphoto (heretter "smartphoto-tjenester"), samt for å gi deg en best mulig opplevelse på smartphoto-nettstedet og i appen. Vi samler også inn og behandler dine personopplysninger for å holde deg informert om nyheter, tilbud og kampanjer fra smartphoto.

Hvilket juridisk grunnlag bruker vi for å behandle dine personopplysninger.

What legal basis do we use to process your Personal Data?

Vi behandler dine personopplysninger basert på følgende juridiske grunnlag:

 • Gjennomføring av avtalen;
 • Ditt (eksplisitte) samtykke;
 • Den legitime interessen til smartphoto.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil aldri bli gjort tilgjengelige for andre parter. Kun et begrenset antall ansatte innen smartphoto som trenger tilgang til dataene dine for å levere våre tjenester, vil faktisk ha tilgang til dataene dine.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for. Hvis du ikke vil at dataene dine skal oppbevares i disse oppbevaringsperiodene, kan du søke om rett til sletting.

Hva er dine rettigheter?

For enhver behandling av dine personopplysninger kan du utøve følgende rettigheter ved å sende en e-post til kundservice@smartphoto.no:

 • Rett til tilgang: du har rett til å be om en kopi av dine personopplysninger som selskapet lagrer og behandler;
 • Rett til retting(justering): du har rett til å få opplysningene dine justert dersom de viser seg å være feil;
 • Rett til innsigelse mot behandling: du kan når som helst be oss om å for eksempel stoppe direkte markedsføringskommunikasjon;
 • Rett til å trekke tilbake samtykket ditt: du har rett til å stoppe en tidligere gitt tillatelse til behandling;
 • Rett til å sende inn en klage til Data Protection Authority (GBA): du har rett til å sende inn en klage dersom du mistenker at dine personopplysninger ikke blir behandlet på riktig måte av smartphoto.

Du kan også utøve følgende rettigheter med begrenset forpliktelse, avhengig av det juridiske grunnlaget for behandling og juridiske oppbevaringsperioder:

 • Rett til sletting: du kan be selskapet om å slette dine personopplysninger;
 • Rett til begrensning av behandlingen: du kan be om å begrense behandlingen av dine personopplysninger;
 • Rett til dataoverføring: du har rett til å be om dine personopplysninger i et strukturert og maskinlesbart format, eller i et annet standardformat slik at de kan leses av en annen datakontrollør.

Artikkel 1 - GENERELT

Personvernet ditt er veldig viktig for oss. Denne personvernerklæringen er utarbeidet for å informere deg som besøkende på smartphoto-nettstedet eller brukeren av smartphoto-tjenester (heretter også "deg" eller "din") om hvordan vi håndterer dine personopplysninger, dvs. all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar person (heretter kalt "Personopplysninger"), og hvordan du kan kontrollere denne informasjonen. Vennligst les denne personvernerklæringen nøye, siden den inneholder dine rettigheter og plikter overfor smartphoto.

Denne personvernerklæringen kan bli regelmessig revidert. Datoen for siste revisjon av personvernerklæringen er nevnt i begynnelsen av dette dokumentet.
Personen som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger er smartphoto group NV (heretter "smartphoto"), med registrert kontor på Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, Belgia og registrert hos K.B.O. under nummer 0405.706.755.

Innsamling og behandling av personopplysninger er underlagt strenge betingelser. Smartphoto opptrer i samsvar med:
i. Den europeiske forordningen 2016/679 fra 27. april 2016 om beskyttelse av personopplysninger; og/eller
ii. alle (fremtidige) lover i Norge som implementerer denne forordningen.

Denne personvernerklæringen gjelder blant annet for bruken av dine personopplysninger i sammenheng med våre smartphoto-tjenester, nemlig tjenestene knyttet til å besøke smartphoto-nettstedet, administrere dine personlige bilder og bestille smartphoto-produkter.
Du er ikke forpliktet til å dele personopplysninger med oss. Det kan hende at vi ikke kan gi deg de ønskede tjenestene hvis du velger å ikke dele disse personopplysningene med oss.

Artikkel 2 - Personopplysninger

2.1. Personopplysninger som du deler med oss:

DataDetaljerKontekst
Kategori 1:
Data relatert til din bruk av nettstedet uten registrering
Din IP adresse og preferanser som land, region, varer i handlekurvenVed å besøke nettsiden og bruke smartphoto-tjenestene uten å opprette en konto
Kategori 2:
Data relatert til smartphoto-kontoen din
Din e-postadresse, passord, fornavn og etternavn, preferanser, andre data gitt av deg, lagte bestillinger og personlige hendelser i kalenderfunksjonenVed å opprette en smartphoto-konto og fylle ut tilleggsinformasjon.
Kategori 3:
Data knyttet til bestilling og levering av produkter
•Fornavn og etternavn, e-postadresse, adresse, betaling- og leveringsinformasjonVed å legge inn en bestilling på nettsiden
Kategori 4:
Data knyttet til nyhetsbrevet, din kontakt og/eller kommunikasjon med oss via smartphoto-nettstedet
Fornavn og etternavn, epostadresse og innholdet i kommunikasjonen dinVed å kontakte oss via kontaktskjemaet
Kategori 5:
Data knyttet til bruk av bilder og tekster
Personlige bilder og teksterVed å laste opp dine egne bilder og tekster på smartphoto-kontoen din
Kategori 6:
Data samlet inn fra informasjonskapsler på smartphoto-nettstedet
Preferanser for informasjonskapsler.Ved å besøke smartphoto-nettstedet eller godta valgfrie informasjonskapsler, og eventuelt ved å angi dine preferanser for bruk av informasjonskapsler på smartphoto-nettstedet

Artikkel 3 – Formål med behandlingen

Smartphoto samler og behandler primært dine data for å kunne tilby deg smartphoto-nettstedet og de tilhørende tjenestene.
Videre bruker vi kun personopplysningene dine til følgende formål:

3.1. Generelle formål:

Lovlig basisHensikt
Kategori 1:
Legitim interesse
For å forbedre nettstedet vårt med det formål å huske preferansene du har angitt.
Kategori 2:
Gjennomføring av avtalen eller Eksplisitt samtykke
For å kunne tilby tjenestene til smartphoto med hensyn til din konto.
Kategori 3:
Gjennomføring av avtalen
For å kunne tilby tjenestene til smartphoto med hensyn til bestillingen du har gjort.
Kategori 4:
Tillatelse
For å kunne gi svar på dine spørsmål til smartphoto.
For å holde deg informert om nyheter, handlinger og kampanjer av smartphoto.
Dette er basert på dataene du aktivt legger igjen på smartphoto-nettstedet.
Kategori 5:
Gjennomføring av avtalen
For å kunne tilby og optimalisere tjenestene til smartphoto med hensyn til din konto og dine bestillinger.
Kategori 6:
Legitim interesse eller Eksplisitt samtykke
For å huske dine preferanser når du besøker nettstedet vårt.

3.2. Direkte markedsføring/reklame:

Hvis smartphoto har innhentet dine personopplysninger i forbindelse med salg av smartphoto-produkter eller levering av smartphoto-tjenester, kan smartphoto bruke kontaktinformasjonen din til å sende deg marknadsføringsmateriale vedrørende lignende produkter og/eller tjenester. Annet reklamemateriell vil kun bli sendt til deg hvis du har gitt ditt samtykke på forhånd.

Hvis smartphoto ikke har innhentet dine personopplysninger i forbindelse med salg av smartphoto-produkter eller levering av smartphoto-tjenester, kan smartphoto kun bruke kontaktinformasjonen din til reklameformål hvis du har gitt ditt forhåndssamtykke.
Smartphoto kan også videreformidle noen av dine personopplysninger til sine behandlere for direkte markedsføringsformål angående smartphoto og dets smartphoto-produkter og/eller smartphoto-tjenester.

Du kan motsette deg å motta slike e-poster når som helst, gratis og uten begrunnelse, ved å klikke på opt-out-knappen på slutten av en reklame-e-post eller ved å sende en e-post til kundservice@smartphoto.no:.

3.3. Overføring til tredjepart:

Smartphoto vil aldri videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av:
- selskaper som er direkte eller indirekte knyttet til smartphoto for å utføre de forespurte tjenestene (som levering av de bestilte varene);
- tredjeparter i forbindelse med administrasjon av filen din. Dataene dine kan bli gitt videre til og behandlet av programvare- og skyleverandører, finansielle partnere, leverandører eller andre tredjeparter som spiller en rolle i filen din. Gjeldende liste kan fås på enkel forespørsel på e-post.
- selskaper som smartphoto har inngått et samarbeid med, for eksempel et voucher-partnernettverk eller en anmeldelsesplattform.

Dataene som sendes videre til tredjeparter er tilstrekkelig sikret ved hensiktsmessige tiltak som kryptering og pseudonymisering, slik at personvernet ditt til enhver tid ivaretas, og ved å inngå behandlingsavtaler der det er nødvendig. Smartphoto vil gjøre rimelige anstrengelser for å informere deg på forhånd om, at smartphoto viderfører dine personopplysninger til de ovennevnte partene, men du erkjenner også at dette ikke er teknisk eller kommersielt mulig under alle omstendigheter.

På denne måten ønsker vi å informere deg om at vi importerer kontaktinformasjonen din til Facebook og eller Instagram for å kunne sende deg våre annonser fra vår Facebook- og eller Instagram-side. Hvis du ikke lenger ønsker dette, kan du melde deg ut. Smartphotos bruk og overføring av informasjon gjennom Facebook Graph APIer (Application Programming Interfaces) og/eller Instagram Graph APIer overholder vilkårene for bruk av Facebook/Instagram.
Smartphotos bruk og overføring av informasjon mottatt fra Google APIer til andre apper vil overholde Googles API-tjenesters brukerdataretningslinjer, inkludert kravene til begrenset bruk.

Smartphoto vil dessuten ikke selge, leie ut, distribuere eller på annen måte gjøre dine personopplysninger kommersielt tilgjengelige for tredjeparter, bortsett fra i tilfellene som beskrevet ovenfor, eller med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke.

3.4. Lovkrav

Smartphoto kan måtte avsløre dine personopplysninger som følge av en rettskjennelse eller for å overholde andre obligatoriske lover eller forskrifter. Smartphoto vil gjøre rimelige anstrengelser for å informere deg om dette på forhånd, med mindre dette er underlagt juridiske begrensninger.

Artikkel 4 – Behandlingens varighet

Personopplysningene lagres og behandles av oss i den perioden vi er juridisk forpliktet til det, eller så lenge dette er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, eller for kontraktsforholdet mellom deg og smartphoto.
Du kan når som helst slutte å bruke smartphoto-tjenestene og/eller slette kontoen din på smartphoto-nettstedet.
Hvis du sletter kontoen din, får du valget mellom å lagre eller slette noen data. Hvis du ønsker å slette dataene dine, betyr dette at du benytter deg av retten til sletting.
Hvis du ikke utøver din rett til sletting, vil dine personopplysninger bli oppbevart i følgende perioder:
- Kategori 1: Personopplysningene fra kategori 1 vil bli lagret av smartphoto under varigheten av ditt besøk på nettstedet, og muligens ytterligere 24 timer.
- Kategori 2: Personopplysningene fra kategori 2 lagres av smartphoto så lenge kundeforholdet varer, og slettes 2 år etter opphør av kundeforholdet ved sletting av kontoen.
- Kategori 3: Personopplysningene fra kategori 3 vil bli lagret av smartphoto så lenge kundeforholdet varer, og vil bli slettet 2 år etter siste bestilling du la inn med smartphoto.
- Kategori 4: Personopplysningene fra kategori 4 vil bli lagret av smartphoto så lenge kundeforholdet varer, og vil bli slettet 2 år etter siste kommunikasjon med deg.
- Kategori 5: Når personopplysningene i kategori 5 er en del av et produkt du har bestilt, vil disse personopplysningene som er lastet opp av deg, lagres av smartphoto i en periode på 60 dager etter din bestilling av det aktuelle produktet, uavhengig av om du har en konto på nettsiden vår
Når personopplysningene i kategori 5 ble lastet opp av deg på smartphoto-nettstedet, men du ennå ikke har begynt å bestille et produkt, avhenger oppbevaringsperioden av om du har en konto på nettstedet vårt eller ikke:

 • Hvis du har en konto på nettstedet vårt, vil disse personopplysningene lagres av smartphoto i en periode på 2 år, dersom du har lagret produktet ditt på nettstedet vårt. Denne oppbevaringsperioden forlenges med 2 år etter ny bestilling.
 • Hvis du laster opp disse personopplysningene uten å opprette en konto, vil disse personopplysningene lagres av smartphoto i en periode på 90 dager.

 • - Kategori 6: Informasjonskapslene lagres i samsvar med bestemmelsene i våre retningslinjer for informasjonskapsler. Mer informasjon om dette kan finnes under artikkel 7 i denne personvernerklæringen.

  Artikkel 5 - Dine rettigheter

  5.1. Rett til innsyn og inspeksjon

  Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger når som helst, samt å bli informert om bruken vi gjør av dine personopplysninger.

  5.2. Rett til retting, sletting og begrensning

  DDu står fritt til å oppgi visse personopplysninger til oss, eller ikke. Du har alltid rett til å be oss om å justere dine personopplysninger. I tillegg kan du når som helst endre informasjonen knyttet til kontoen din på smartphoto-nettstedet. Du kan også be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses hvis du mener at dine personopplysninger er unøyaktige.
  I tillegg har du rett til å be smartphoto om å slette dataene dine i den grad vi ikke kan gjøre dem anonyme. Men hvis du nekter å oppgi visse personopplysninger, eller hvis du ber oss om å slette dem, kan det hende at vi ikke lenger kan tilby våre smartfoto-tjenester på en optimal måte.

  5.3. Rett til innsigelse

  Du har også rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger av alvorlige og legitime grunner. Selv om smartphoto ikke vil bruke dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål uten ditt forhåndssamtykke, har du også rett til å protestere mot bruken av dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål. I dette tilfellet vil det ikke bli bedt om noen spesifikk begrunnelse.

  5.4. Rett til fri dataportabilitet

  Du har rett til å få dine personopplysninger som smartphoto behandler i en strukturert, standardisert og maskinlesbar form, og/eller å overføre dine personopplysninger til andre som behandler dine personlige opplysninger.

  5.5. Rett til å trekke tilbake samtykke

  Du har rett til å trekke tilbake ditt tidligere samtykke til behandlingen av dine personopplysninger, selv om behandlingen av dine personopplysninger var basert på ditt samtykke.

  5.6. Automatiserte beslutninger og profilering

  Du har rett til å be oss om ikke å bli gjenstand for en avgjørelse basert utelukkende på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir rettsvirkninger for deg, eller som påvirker deg i betydelig grad. Dette inkluderer ikke behandling av data til inkassobyråer

  5.7 Utøvelse av dine rettigheter

  Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss med en kopi av ditt identitetskort vedlagt, på e-post til kundeservice@smartphoto.no eller på mail til:
  smartphoto group NV
  For the attention of the Data Protection Officer
  DA 852-809-8 PO Box 4
  9230 Wetteren

  5.8. ett til å klage

  Du har rett til å sende inn en klage til det belgiske datatilsynet; dette er databeskyttelsesmyndigheten som smartphoto er underlagt:
  Data Protection Authority
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussels
  Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

  Dette utelukker ikke muligheten for et krav i en sivil domstol. Hvis du kommer fra et annet EU-land enn Belgia, kan du også sende inn en klage til din nasjonale databeskyttelsesmyndighet. Du finner en liste over nasjonale tilsynsmyndigheter i EU på følgende nettside: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm. Hvis du skulle lide skade som følge av behandlingen av dine personopplysninger, kan du fremsette et erstatningskrav.

  Artikkel 6 - SIKKERHET OG KONFIDENSIALITET

  Vi har utviklet tekniske, administrative og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre ødeleggelse, tap, forfalskning, modifikasjon, uautorisert tilgang eller utilsiktet utlevering til tredjeparter av dine personopplysninger, samt enhver uautorisert behandling av disse dataene. Men i tilfelle dette skulle skje og det gjelder dine personopplysninger, vil smartphoto informere deg om bruddet, inkludert en beskrivelse av den mulige konsekvensen og en anbefaling for å begrense de mulige negative konsekvensene av bruddet.

  Smartphoto gir også et sikkert, brukerstyrt miljø for bruk av smartphoto-nettstedet og våre smartphoto-tjenester. Vi lagrer dine personopplysninger sikkert på våre servere innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Under ingen omstendigheter kan smartphoto holdes ansvarlig for noen direkte eller indirekte skade som følge av feil eller ulovlig bruk av personopplysningene fra en tredjepart.

  I tillegg har du ansvaret for å opprettholde personvern og sikkerhet når du bruker smartphoto-nettstedet eller våre smartphoto-tjenester. For eksempel: ved å hindre all uautorisert tilgang til smartphoto-tjenestene på dine vegne. Du er alene ansvarlig for bruken av smartphoto-nettstedet eller våre smartphoto-tjenester på enhetene dine, din IP-adresse og identifikasjonsdata, så vel som for deres konfidensialitet

  Artikkel 7 – INFORMASJONSKAPSLER

  7.1. Hva er informasjonskapsler

  For å kunne behandle dine personlige opplysninger gir vi tilgang til dine personopplysninger til våre ansatte i den grad det er nødvendig for et av de beskrevne formålene med behandlingen.

  7.2. Hvorfor bruker smartphoto informasjonskapsler?

  Nettstedet bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å skille dine brukerpreferanser fra andre brukere av nettstedet. Dette hjelper oss med å gi deg en bedre brukeropplevelse når du besøker eller bruker nettstedet vårt, og lar oss også optimere nettstedet vårt. Informasjonskapsler hjelper smartphoto med for eksempel å lette besøket ditt på nettsiden, for eksempel å huske tekniske valg (for eksempel språkvalg, nyhetsbrev osv.), eller vise deg mer relevante tjenester og tilbud.
  Personopplysningene lagres og behandles av oss i den perioden vi er juridisk forpliktet til det, eller så lenge dette er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, eller for kontraktsforholdet mellom deg og smartphoto.
  Informasjonskapslene vi bruker er trygge. Informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler hjelper oss med å identifisere eventuelle feil, eller vise deg spesifikke smartfoto-tjenester som vi tror kan være av interesse for deg.

  7.3. Typer informasjonskapsler

  Det finnes mange forskjellige informasjonskapsler som kan skilles ut etter funksjonalitet, opprinnelse eller oppbevaringsperiode. I vår cookie policy gir vi først en generell beskrivelse av hvilke typer informasjonskapsler som kan brukes på smartphoto-nettstedet. En detaljert oversikt over disse forskjellige informasjonskapslene blir deretter gitt.
  For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

  7.4. Din tillatelse

  Ved ditt første besøk på nettstedet vårt vil du bli bedt om å godta eller avslå informasjonskapsler. Med denne tillatelsen godtar du de forskjellige typene informasjonskapsler vi bruker.

  Artikkel 8 – Gjeldende lov og kompetent domstol

  Denne personvernerklæringen styres, tolkes og utføres i samsvar med Belgisk lov, som er eksklusivt gjeldende.
  Domstolene i Ghent har eksklusiv jurisdiksjon til å høre enhver tvist som kan oppstå fra tolkningen eller implementeringen av denne generelle personvernerklæringen.