Lukk

Handlekurv

Handlekurven din er tom.

Personvern policy

Sist oppdatert: 18/12/2023

Vi på smartphoto legger stor vekt på din personlige integritet! For at vi skal kunne gi deg så bra service som mulig behøver vi visse personlige opplysninger fra deg. Her i vår Personvern policy kan du lese om hvordan vi bruker denne informasjonen og på hvilken rettslig grunn vi opererer på.

Denne “Personvern policy” styrer behandling av dine personopplysninger av de som er ansvarlige for dem: smartphoto group NV, Kwatrechtsteenweg 160, 9230 Wetteren, Belgia. Bedriften er registrert i Belgia med organisasjonsnummer BE0405.706.755 (heretter: “smartphoto”).

Vår Personvern policy inneholder dine rettigheter og forpliktelser med hensyn til smartphoto, og kan revideres eller oppdateres. Vi råder deg til å lese paragrafene nøye og gjennomgå dem med jevne mellomrom.

Paragraf 1 - Generell informasjon

Gjennom denne personvernerklæringen er smartphoto også i tråd med EU-forskriften 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av personopplysninger (heretter kalt Generell datavernforskrift eller "GDPR" [General Data Protection Regulation] samt lokale personvernregler.

Personvernombud (Data protection officer / DPO)
Det er Personvernombudet (Data Protection Officer / DPO) sin oppgave å sikre at bedriftens Personvern policy er i linje med GDPR (General Data Protection Regulation). Personvernombudet er rådgiver til den som sender eller den som bruker informasjonen for å kunne utføre kundens forespørsel. Personvernombudet er også bedriftens kontaktperson mot Datatilsynet. Personvernombudet kan kontaktes på e-post: dpo.no@smartphoto.com.

Paragraf 2 - Personopplysninger

2.1. Personopplysninger som du deler med oss:

- Kategori 1: uten registrering: din IP-adresse;
- Kategori 2: ved registrering på nettsiden/app for en konto: E-postadresse og passord samt annen personlig informasjon som du oppgir frivillig; som for eksempel fornavn, etternavn og/eller personlige hendelser i kalenderfunksjonen.
- Kategori 3: for- og etternavn samt adressedetaljer for å kunne foreta leveranse; data for betaling og fakturering når det gjøres en bestilling;
- Kategori 4: når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt: e-postadresse;
- Kategori 5: bilder som du overfører eller laster opp av produktene;
- Kategori 6: via cookies (informasjonskapsler ): se Paragraf 9.
- Kategori 7: overføring til tredjepart: din IP adresse, e-postadresse, bestillingsdata og annen elektronisk data.

AktivitetEksempelSammenheng
Kategori 1:
Ved bruk av smartphotos tjenester uten å registrere seg
Din IP adresse og innstillingerLager du f eks en fotobok uten å skape en konto, lagres din IP adresse og innstillinger
Kategori 2:
Registrering av en smartphoto konto
Din e-postadresse, passord og annen informasjon som du oppgir, f eks fornavn, etternavn eller personlige hendelser som du oppgir i kalenderfunksjonenNår du skaper en konto hos smartphoto må viss personlig informasjon oppgis. Annen informasjon er frivillig
Kategori 3:
Bestilling og levering
Fornavn, etternavn, e-postadresse, adresse, betaling- og leveringsinformasjonDette er standardinformasjon for å kunne gjennomføre bestilling og levering
Kategori 4:
Abonnering på nyhetsbrev
Din e-postadresseØnsker du å abonnere på vårt nyhetsbrev lagrer vi e-postadressen din
Kategori 5:
Bilder som lastes opp
Dine bilderVi lagrer bildene dine som du laster opp til kontoen din
Kategori 6:
Cookies (informasjonskapsler
Informasjon om hva du klikker og ser på på vår hjemmeside eller andre onlinetjenester fra smartphoto, enheter, IP adresse, nettleser, lokaliseringsdata eller innstillinger..Viss informasjon samles inn via cookies. Du kan lese mer om dette i Paragraf 9
Kategori 7:
Overføring til tredjepart
Din IP adresse, e-postadresse, bestillingsdata og annen elektronisk dataViss informasjon sendes videre til våre partnere om du f eks skriver en anmeldelse av smartphoto eller ønsker å motta et gavekort fra vårt partnernettverk. Du kan lese mer om dette i Paragraf 3.3

2.2. Smartphoto kan samle inn data fra deg (personopplysninger) på ulike måter:

  • Ved bruk av cookies ( informasjonskapsler) (se nedenfor)
  • når du registrerer deg og bruker nettstedet/appen.

Paragraf 3 – Formål med behandlingen

3.1. Generelle formål:

Smartphoto vil kun benytte seg av dine innsamlede personopplysninger for følgende formål:

- Kategori 1: din IP-adresse med det formål å opprettholde og forbedre denne nettsiden/appen og inkludering av personopplysninger i anonyme statistikker slik at identiteten til individer eller bedrifter ikke kan utledes, og at den rettslige grunnen for smartphoto er å kontinuerlig kunne forbedre sitt nettsted/app og tjenester. Gjennom IP-adressen behandles også den geografiske informasjonen via Google. Videre også at dine valg lagres for å kunne gi deg tilpassede råd og tips.
- Kategori 2: ditt passord, e-postadresse (samt annen personlig informasjon som du frivillig oppgir) med den hensikt å behandle din konto på denne nettsiden/appen, med den rettslig bakgrunnen å gjennomføre den avtalen som er inngått og om ønsket av deg, for å sende deg direkte markedsføring/reklame med rettslig grunnlag i din eksplisitte forhåndsgodkjenning;
- Kategori 3:for- og etternavn og adressedetaljer for levering, betaling og fakturering av de produktene du har bestilt med rettslig bakgrunn for å levere den tjenesten som du har bestilt. Du kan ved hver bestilling velge om vi får beholde kortopplysningene dine eller ikke. Vi kan lagre disse opplysningene som en ekstra service for deg, om du ønsker dette.
- Kategori 4: din e-postadresse med det formål å sende deg direkte markedsføring/reklame, nyhetsbrev, spesialtilbud og reklame, med rettslig grunnlag i din eksplisitte forhåndsgodkjenning;
- Kategori 5: bilder som du overfører eller laster opp for levering av produktene;
- Kategori 6: informasjonskapsler, se Paragraf 9 for ytterligere informasjon.
- Kategori 7: din IP adresse, e-postadresse og viss annen informasjon, som er nødvendig for å levere ønsket tjeneste, sendes på en sikker måte til våre partnere. Dette kan f eks være når man skriver en anmeldelse av smartphoto eller når man ønsker å motta et gavekort fra vårt partnernettverk. Ut over dette overføres denne informasjonen for regnskapsmessige eller sikkerhetsmessige forhold. Smartphoto baserer implementeringen på en avtalen som er ønsket av deg, og om nødvendig, på dine tidligere tillatelser.

Du er ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger, men da må du også forstå at visse tjenester er umulige for oss å levere hvis du nekter oss tilgang til nødvendige opplysninger.

3.2. Direkte markedsføring/reklame:

Personopplysninger vil også bli brukt til direkte markedsføring/reklame, om du har gitt oss tillatelse til det, i henhold til vår Personvern policy.

Dersom du allerede er inkludert i vår kundeliste for mottak av elektronisk reklame, kan smartphoto bruke dine opplysninger for å sende deg direkte markedsføring/reklame, per e-post samt per post, i forbindelse med smartphoto og deres tjenester.

Du kan enkelt og når som helst trekke tilbake samtykke uten årsak eller kostnad for deg, f.eks. ved å klikke på opt-out-linken som du kan finne nederst i hver e-post. Du kan også kontakte oss per e-post via kundeservice@smartphoto.no eller per brev til følgende adresse:

smartphoto group NV
smartphoto Nordic AB
Kalendegatan 10F
211 35 Malmö
Sverige

3.3. Overføring til tredjepart:

Smartphoto vil aldri videreformidle dine personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av:
- selskaper som er direkte eller indirekte knyttet til smartphoto for å utføre de forespurte tjenestene (som levering av de bestilte varene);
- tredjeparter i forbindelse med administrasjon av filen din. Dataene dine kan bli gitt videre til og behandlet av programvare- og skyleverandører, finansielle partnere, leverandører eller andre tredjeparter som spiller en rolle i filen din. Gjeldende liste kan fås på enkel forespørsel på e-post.
- selskaper som smartphoto har inngått et samarbeid med, for eksempel et voucher-partnernettverk eller en anmeldelsesplattform.

Dataene som sendes videre til tredjeparter er tilstrekkelig sikret ved hensiktsmessige tiltak som kryptering og pseudonymisering, slik at personvernet ditt til enhver tid ivaretas, og ved å inngå behandlingsavtaler der det er nødvendig. Smartphoto vil gjøre rimelige anstrengelser for å informere deg på forhånd om, at smartphoto viderfører dine personopplysninger til de ovennevnte partene, men du erkjenner også at dette ikke er teknisk eller kommersielt mulig under alle omstendigheter.

På denne måten ønsker vi å informere deg om at vi importerer kontaktinformasjonen din til Facebook og eller Instagram for å kunne sende deg våre annonser fra vår Facebook- og eller Instagram-side. Hvis du ikke lenger ønsker dette, kan du melde deg ut. Smartphotos bruk og overføring av informasjon gjennom Facebook Graph APIer (Application Programming Interfaces) og/eller Instagram Graph APIer overholder vilkårene for bruk av Facebook/Instagram.
Smartphotos bruk og overføring av informasjon mottatt fra Google APIer til andre apper vil overholde Googles API-tjenesters brukerdataretningslinjer, inkludert kravene til begrenset bruk.

Smartphoto vil dessuten ikke selge, leie ut, distribuere eller på annen måte gjøre dine personopplysninger kommersielt tilgjengelige for tredjeparter, bortsett fra i tilfellene som beskrevet ovenfor, eller med ditt uttrykkelige forhåndssamtykke.

3.4. Rettslige krav:

Det kan i sjeldne tilfeller være at smartphoto er forpliktet til å oppgi dine personopplysninger i henhold til en rettsordre, eller for å overholde andre obligatoriske lover eller forskrifter. Smartphoto vil gjøre en rimelig innsats for å informere deg på forhånd, med mindre dette er gjenstand for rettsbegrensninger.

Paragraf 4 – Behandlingens varighet

Vi beholder og behandler personopplysninger i en periode som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, avhengig av kontraktsforholdet mellom deg og smartphoto.
- Kategori 1: uten registrering: din IP-adresse for varigheten av ditt besøk på nettstedet/appen.
- Kategori 2: din e-postadresse og ditt passord (samt annen personlig informasjon som du frivillig oppgir) vil bli beholdt i løpet av kundeforholdet.
- Kategori 3: etter at du har foretatt en bestilling vil for- og etternavn samt dine adresseopplysninger beholdes i løpet av kundeforholdet.
- Kategori 4: ditt passord og for- og etternavn vil bli beholdt i løpet av kundeforholdet.
- Kategori 5: bilder som du har lastet opp på kontoen din blir beholdt i 24 måneder etter at produkter eller tjenester er bestilt. Gjøres en ny bestilling beholder vi bildene på kontoen din i ytterligere 24 måneder. Bilder som lastes opp eller brukes på produkter uten at du logger inn på kontoen din, spares i en måned.
- Kategori 6: cookies (informasjonskapsler), se Paragraf 9.
- Kategori 7: denne informasjonen lagres i en begrenset tid i henhold til den avtale som smartphoto har med sine partnere.

Paragraf 5 - Dine rettigheter

5.1. Rett til tilgang og inspeksjon:

Du har til enhver tid rett til gratis tilgang til dine egne personopplysninger, og også å bli informert om bruk av personopplysningene som smartphone eventuelt benytter seg av.

5.2. Retten til korreksjon, sletting og begrensning:

Du kan selv bestemme om du ønsker å oppgi personopplysninger til smartphoto eller ikke. I tillegg har du rett til å be oss om å korrigere, komplettere eller slette dine personopplysninger når som helst. Du aksepterer at levering av visse tjenester og produkter ikke vil være mulig hvis du nekter å formidle dine personopplysninger, eller hvis du ber oss om å slette dem.
Du kan også be om at behandling av dine personopplysninger blir begrenset.

5.3. Rett til innvendinger:

Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger av alvorlige og legitime årsaker.
I tillegg har du alltid rett til å motsette deg bruk av personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring/reklame, for eksempel kan du motsette deg importen av dine opplysninger til Facebook for å sende deg våre annonser. I så fall er det ikke nødvendig å oppgi noen grunn for dette.

5.4. Rett til gratis dataoverføring:

Du har rett til å få dine personopplysninger som smartphoto behandler i en strukturert, standardisert og maskinlesbar form, og/eller å overføre dine personopplysninger til andre som behandler dine personlige opplysninger.

5.5. Rett til tilbakekalling av samtykke:

Forutsatt at behandlingen er basert på ditt forutgående samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket.

5.6. Å utøve dine rettigheter:

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss, enten via e-post til kundeservice@smartphoto.no eller per brev til (du må kunne styrke din identitet som kunde):

smartphoto group NV
smartphoto Nordic AB
Kalendegatan 10F
211 35 Malmö
Sverige

5.7. Rett til å sende inn klager:

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo. e-post: postkasse@datatilsynet.no.
Et krav om erstatning fra sivilretten vil fortsatt være mulig etterpå dersom du skulle lide skade som følge av behandling av dine personopplysninger.

Paragraf 6 - Sikkerhet og sekretesse

6.1. Vi har utviklet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for databeskyttelse for å forhindre ødeleggelse, tap, forfalskning, modifikasjon, uautorisert tilgang eller utilsiktet tilgang til tredjeparter av personopplysninger ved en feil, samt å forhindre annen uautorisert behandling av disse opplysningene.

6.2. Smartphoto vil ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår av en tredjeparts feilaktige eller ulovlige bruk av personopplysningene. Du garanterer at du har innhentet rettslig tillatelse fra eventuelle personer som er på bilder du har sendt inn eller lastet opp, samt at du har rettigheter til de bilder som har opphavsrett, og at du vil kompensere og frata smartphoto mot ethvert krav fra en tredjepart mot smartphoto som følge av urettmessig behandling av tredjeparts personopplysninger.

6.3. Du må til enhver tid følge sikkerhetsbestemmelsene, for eksempel ved å forhindre uautorisert tilgang til din innlogging. Du er derfor alene ansvarlig for bruken av nettstedet fra din datamaskin eller mobile enhet, IP-adresse og for identifikasjonsopplysninger, samt for konfidensialiteten av disse.

Paragraf 7 – Tilgang fra tredjeparter

7.1. For å kunne behandle dine personlige opplysninger gir vi tilgang til dine personopplysninger til våre ansatte i den grad det er nødvendig for et av de beskrevne formålene med behandlingen.

7.2. Vi garanterer et tilsvarende beskyttelsesnivå ved å gjøre kontraktlige forpliktelser i likhet med denne personvernerklæringen som kan håndheves mot ansatte og utnevnte personer.

7.3. For å kunne gi deg best mulig service har våre medarbeidere på kundeservice tilgang til kontoen din. Dette er kun for å kunne gi deg hjelp og service ved behov.

Paragraf 8 – Erklæring til det belgiske Datatilsynet

En erklæring om behandling av personopplysninger ble gjort til den belgiske personvernkommisjonen, Belgian Data Protection Authority, kommisjonen for beskyttelse av personvern. Du kan kontakte dem:

- per brev:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel - Belgium

- per telefon:
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

- per e-post:
contact@apd-gba.be


Paragraf 9 - Cookies (Informasjonskapsler)

Se vår Cookie policy for mer informasjon on bruk av cookies (informasjonskapsler) Cookie Policy

Paragraf 10 – Gjeldende lov og kompetent domstol

Denne Personvern policy er styrt, tolket og gjennomført i samsvar med norsk lov, med utelukkende kraft.
Domstolene, som har jurisdiksjon over bedriften som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, har rett til å bestemme i alle tvister som kan oppstå i tolkningen eller implementeringen av denne Personvern policy.
I tilfelle av uoverensstemmelse mellom den norske Personvern policy og den versjonen som er skrevet på nederlandsk, versjonen på det nederlandske språket vil være den gyldige.