Personvern policy

Vi på smartphoto legger stor vekt på din personlige integritet! For at vi skal kunne gi deg så bra service som mulig behøver vi visse personlige opplysninger fra deg. Her i vår Personvern policy kan du lese om hvordan vi bruker denne informasjonen og på hvilken rettslig grunn vi opererer på.

Denne “Personvern policy” styrer behandling av dine personopplysninger av de som er ansvarlige for dem: Extra Film AS, Postboks 364, 7601 Levanger, Norge. Bedriften er registrert hos Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummer 919 322 942 (heretter: “smartphoto”).

Vår Personvern policy inneholder dine rettigheter og forpliktelser med hensyn til smartphoto, og kan revideres eller oppdateres. Vi råder deg til å lese paragrafene nøye og gjennomgå dem med jevne mellomrom.

Paragraf 1 - Generell informasjon

1.1. Gjennom denne personvernerklæringen er smartphoto også i tråd med EU-forskriften 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av personopplysninger (heretter kalt Generell datavernforskrift eller "GDPR" [General Data Protection Regulation] samt lokale personvernregler.

Paragraf 2 - Personopplysninger

2.1. Personopplysninger som du deler med oss:

- Kategori 1: uten registrering: din IP-adresse;
- Kategori 2: ved registrering på nettsiden/app for en konto: E-postadresse og passord samt annen personlig informasjon som du oppgir frivillig;
- Kategori 3: for- og etternavn samt adressedetaljer for å kunne foreta leveranse; data for betaling og fakturering når det gjøres en bestilling;
- Kategori 4: når du abonnerer på nyhetsbrevet vårt: e-postadresse;
- Kategori 5: bilder som du overfører eller laster opp av produktene;
- Kategori 6: via cookies (informasjonskapsler ): se Paragraf 9.

2.2. Smartphoto kan samle inn data fra deg (personopplysninger) på ulike måter:

Ved bruk av cookies ( informasjonskapsler) (se nedenfor); når du registrerer deg og bruker nettstedet/appen.

Paragraf 3 – Formål med behandlingen

3.1. Generelle formål:

Smartphoto vil kun benytte seg av dine innsamlede personopplysninger for følgende formål:

- Kategori 1: din IP-adresse med det formål å opprettholde og forbedre denne nettsiden/appen og inkludering av personopplysninger i anonyme statistikker slik at identiteten til individer eller bedrifter ikke kan utledes, og at den rettslige grunnen for smartphoto er å kontinuerlig kunne forbedre sitt nettsted/app og tjenester. Gjennom IP-adressen behandles også den geografiske informasjonen via Google. Videre også at dine valg lagres for å kunne gi deg tilpassede råd og tips.
- Kategori 2: ditt passord, e-postadresse (samt annen personlig informasjon som du frivillig oppgir) med den hensikt å behandle din konto på denne nettsiden/appen, med den rettslig bakgrunnen å gjennomføre den avtalen som er inngått og om ønsket av deg, for å sende deg direkte markedsføring/reklame med rettslig grunnlag i din eksplisitte forhåndsgodkjenning;
- Kategori 3:for- og etternavn og adressedetaljer for levering, betaling og fakturering av de produktene du har bestilt med rettslig bakgrunn for å levere den tjenesten som du har bestilt. Du kan alltid velge at vi ikke kan beholde dine betalingsopplysninger. Imidlertid kan vi beholde disse som en tjeneste for deg om ønsket.
- Kategori 4: din e-postadresse med det formål å sende deg direkte markedsføring/reklame, nyhetsbrev, spesialtilbud og reklame, med rettslig grunnlag i din eksplisitte forhåndsgodkjenning;
- Kategori 5: bilder som du overfører eller laster opp for levering av produktene;
- Kategori 6: informasjonskapsler, se Paragraf 9 for ytterligere informasjon.

Du er ikke forpliktet til å oppgi dine personopplysninger, men da må du også forstå at visse tjenester er umulige for oss å levere hvis du nekter oss tilgang til nødvendige opplysninger.

3.2. Direkte markedsføring/reklame:

Personopplysninger vil også bli brukt til direkte markedsføring/reklame, om du har gitt oss tillatelse til det, i henhold til vår Personvern policy.

Dersom du allerede er inkludert i vår kundeliste for mottak av elektronisk reklame, kan smartphoto bruke dine opplysninger for å sende deg direkte markedsføring/reklame, per e-post samt per post, i forbindelse med smartphoto og deres tjenester.

Du kan enkelt og når som helst trekke tilbake samtykke uten årsak eller kostnad for deg, f.eks. ved å klikke på opt-out-linken som du kan finne nederst i hver e-post. Du kan også kontakte oss per e-post via kundeservice@smartphoto.no eller per brev til følgende adresse:

Extra Film AS
℅ smartphoto Nordic AB
Östergatan 39
211 22 Malmö
Sverige

3.3. Overføring til tredjeparter:

Smartphoto overfører aldri dine personlige opplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av selskaper som direkte eller indirekte er tilknyttet smartphoto for utførelse av de forespurte tjenestene (for eksempel levering av bestilte varer).

Smartphoto vil gjøre sitt ytterste for å informere deg på forhånd dersom smartphoto deler dine personlige opplysninger til ovennevnte tredjeparter, men du bør også være klar over at dette ikke nødvendigvis kan gjennomføres av tekniske eller kommersielle grunner ved enhver omstendighet.

Vi vil informere deg om at vi overfører din personlige informasjon til Facebook for å kunne vise deg våre annonser fra vår Facebook-side. Om du ikke ønsker dette, kan du motsette deg det.

Videre kommer Smartphoto ikke til å selge, leie eller distribuere dine personopplysninger, eller ellers gjøre dem kommersielt tilgjengelige for tredjeparter, med unntak av de tilfeller beskrevet ovenfor, eller med ditt forhåndssamtykke.

3.4. Rettslige krav:

Det kan i sjeldne tilfeller være at smartphoto er forpliktet til å oppgi dine personopplysninger i henhold til en rettsordre, eller for å overholde andre obligatoriske lover eller forskrifter. smartphoto vil gjøre en rimelig innsats for å informere deg på forhånd, med mindre dette er gjenstand for rettsbegrensninger.

Paragraf 4 – Behandlingens varighet

Vi beholder og behandler personopplysninger i en periode som er nødvendig for å oppfylle formålene med behandlingen, avhengig av kontraktsforholdet mellom deg og smartphoto.
- Kategori 1: uten registrering: din IP-adresse for varigheten av ditt besøk på nettstedet/appen.
- Kategori 2: din e-postadresse og ditt passord (samt annen personlig informasjon som du frivillig oppgir) vil bli beholdt i løpet av kundeforholdet.
- Kategori 3: etter at du har foretatt en bestilling vil for- og etternavn samt dine adresseopplysninger beholdes i løpet av kundeforholdet.
- Kategori 4: ditt passord og for- og etternavn vil bli beholdt i løpet av kundeforholdet.
- Kategori 5: bilder som du har lastet opp på kontoen din blir beholdt i 24 måneder etter at produkter eller tjenester er bestilt. Gjøres en ny bestilling beholder vi bildene på kontoen din i ytterligere 24 måneder. Bilder som lastes opp eller brukes på produkter uten at du logger inn på kontoen din, spares i en måned.
- Kategori 6: cookies (informasjonskapsler), se Paragraf 9.

Paragraf 5 - Dine rettigheter

5.1. Rett til tilgang og inspeksjon:

Du har til enhver tid rett til gratis tilgang til dine egne personopplysninger, og også å bli informert om bruk av personopplysningene som smartphone eventuelt benytter seg av.

5.2. Retten til korreksjon, sletting og begrensning:

Du kan selv bestemme om du ønsker å oppgi personopplysninger til smartphoto eller ikke. I tillegg har du rett til å be oss om å korrigere, komplettere eller slette dine personopplysninger når som helst. Du aksepterer at levering av visse tjenester og produkter ikke vil være mulig hvis du nekter å formidle dine personopplysninger, eller hvis du ber oss om å slette dem.
Du kan også be om at behandling av dine personopplysninger blir begrenset.

5.3. Rett til innvendinger:

Du har også rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger av alvorlige og legitime årsaker.
I tillegg har du alltid rett til å motsette deg bruk av personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring/reklame, for eksempel kan du motsette deg importen av dine opplysninger til Facebook for å sende deg våre annonser. I så fall er det ikke nødvendig å oppgi noen grunn for dette.

5.4. Rett til gratis dataoverføring:

Du har rett til å få dine personopplysninger som smartphoto behandler i en strukturert, standardisert og maskinlesbar form, og/eller å overføre dine personopplysninger til andre som behandler dine personlige opplysninger.

5.5. Rett til tilbakekalling av samtykke:

Forutsatt at behandlingen er basert på ditt forutgående samtykke, har du rett til å tilbakekalle samtykket.

5.6. Å utøve dine rettigheter:

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss, enten via e-post til kundeservice@smartphoto.no eller per brev til (du må kunne styrke din identitet som kunde):

Extra Film AS
℅ smartphoto Nordic AB
Östergatan 39
211 22 Malmö
Sverige

5.7. Rett til å sende inn klager:

Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo. e-post: postkasse@datatilsynet.no.
Et krav om erstatning fra sivilretten vil fortsatt være mulig etterpå dersom du skulle lide skade som følge av behandling av dine personopplysninger.

Paragraf 6 - Sikkerhet og sekretesse

6.1. Vi har utviklet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for databeskyttelse for å forhindre ødeleggelse, tap, forfalskning, modifikasjon, uautorisert tilgang eller utilsiktet tilgang til tredjeparter av personopplysninger ved en feil, samt å forhindre annen uautorisert behandling av disse opplysningene.

6.2. Smartphoto vil ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader som oppstår av en tredjeparts feilaktige eller ulovlige bruk av personopplysningene. Du garanterer at du har innhentet rettslig tillatelse fra eventuelle personer som er på bilder du har sendt inn eller lastet opp, samt at du har rettigheter til de bilder som har opphavsrett, og at du vil kompensere og frata smartphoto mot ethvert krav fra en tredjepart mot smartphoto som følge av urettmessig behandling av tredjeparts personopplysninger.

6.3. Du må til enhver tid følge sikkerhetsbestemmelsene, for eksempel ved å forhindre uautorisert tilgang til din innlogging. Du er derfor alene ansvarlig for bruken av nettstedet fra din datamaskin eller mobile enhet, IP-adresse og for identifikasjonsopplysninger, samt for konfidensialiteten av disse.

Paragraf 7 – Tilgang fra tredjeparter

7.1. For å kunne behandle dine personlige opplysninger gir vi tilgang til dine personopplysninger til våre ansatte i den grad det er nødvendig for et av de beskrevne formålene med behandlingen.

7.2. Vi garanterer et tilsvarende beskyttelsesnivå ved å gjøre kontraktlige forpliktelser i likhet med denne personvernerklæringen som kan håndheves mot ansatte og utnevnte personer.

7.3. For å kunne gi deg best mulig service har våre medarbeidere på kundeservice tilgang til kontoen din. Dette er kun for å kunne gi deg hjelp og service ved behov.

Paragraf 8 – Erklæring til det belgiske Datatilsynet

En erklæring om behandling av personopplysninger ble gjort til den belgiske personvernkommisjonen, Belgian Data Protection Authority, kommisjonen for beskyttelse av personvern.

Paragraf 9 - Cookies (Informasjonskapsler)

9.1. Hva er cookies?

En “cookie” eller en “informasjonskapsel” er en liten fil sendt ut av smartphoto-serveren og plassert på harddisken på datamaskinen/mobile enheten din. Opplysninger som blir lagret i disse informasjonskapslene kan bare leses av oss, og kun i løpet av ditt besøk på nettstedet/appen.

9.2. Hvorfor bruker vi cookies?

Nettstedet og appen vårt bruker cookies og lignende teknologier for å skille mellom dine brukerinnstillinger og andre brukere av nettstedet/appen. Dette hjelper oss med å gi deg en bedre brukeropplevelse når du besøker nettstedet/appen og lar oss også optimalisere nettstedet vårt /appen vår. Dette bidrar til at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse, f.eks. ved at visse opplysninger blir fylt ut uten å be deg om å gjøre dette hver gang du besøker nettstedet/appen vårt og lar oss også optimalisere dem.
Som et resultat av de siste lovgivningsendringene er alle nettsteder/apper rettet mot bestemte deler av EU forpliktet til å be om tillatelse for bruk av cookies og lignende teknologier på datamaskiner eller mobile enheter. Denne loven om cookies gir deg klar og fullstendig informasjon om cookies som vi bruker og deres formål.

9.3. Typer av cookies:

Selv om det finnes ulike typer cookies som varierer når det gjelder funksjonalitet, opprinnelses- eller oppbevaringsperiode, skiller lovgivningen hovedsakelig mellom funksjonelle eller teknisk nødvendige cookies på den ene side og alle andre cookies på den annen side.

Nettstedet vårt/appen vår bruker kun følgende cookies:

Funksjonelle cookies
Betegnelse Funksjon
Autentiserings cookies
‘Husk meg’
Brukerens identifikasjon mens vedkommende er logget inn.
Bruker-input-cookies
‘Livsstilsidentifisering’
Minnet om brukerens handlinger på et nettsted/app.
Brukergrensesnittets cookiesBrukes for å huske brukerinnstillinger.
Sporings- cookie Google AnalyticsBrukes til å registrere besøkendes oppførsel.Ikke-funksjonelle cookies
Betegnelse Funksjon
Sporings-cookiesBrukes til å registrere besøkendes oppførsel.
Sosiale plug-in sporings cookiesBrukes til å tilby sosiale medier på et nettsted/app, for eksempel en Facebook like-knapp, en Pinterest knapp eller muligheten for å tweete en melding.


For cookies plassert av tredjeparter (blant annet Google Analytics, Affiliate networks, Google Maps, Google Ads, Bing Search Marketing, Facebook), henviser vi til uttalelsene fra disse partene på deres respektive nettsteder. Merk: Vi kan ikke påvirke innholdet av disse uttalelsene og heller ikke innholdet i disse tredjeparts cookies. For mer informasjon om Google Analytics-cookies, vennligst gå til Google Analytics offisielle side (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no).

9.4. Ditt samtykke:

I løpet av kort tid kommer du til å få spørsmålet om å tillate ulike typer av cookies (informasjonskapsler) når du besøker nettstedet/appen for første gangen. Du kan godta eller avvise cookies etter kategori. Fra da av kan du endre innstillingene for cookies for nettstedet vårt/appen vår når som helst via hyperkoblingen nederst på nettstedet eller appen, og dermed tilbakekalle ditt samtykke.
Første gangen du besøker nettstedet/appen kan du nekte å tillate installasjon av disse cookies ved å velge "Nekte cookies" i pop-up ruten.
Du kan også nekte eller blokkere cookies ved å endre parametrene til konfigurasjonen til nettleseren din. Deaktivering av cookies eller å nekte installering av cookies kan bety at du kanskje ikke kan bruke enkelte funksjoner på nettstedet/appen.
Hvis du har ytterligere spørsmål eller kommentarer angående behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakte oss,
br/> enten via e-post til kundeservice@smartphoto.no,

eller per brev til
Extra Film AS
℅ smartphoto Nordic AB
Östergatan 39
211 22 Malmö
Sverige

Du kan også finne mer informasjon om cookies på: http://www.allaboutcookies.org
Du finner mer informasjon om online adferdsreklame og personvern på nettet her: http://www.youronlinechoices.eu/

Paragraf 10 – Gjeldende lov og kompetent domstol

Denne Personvern policy er styrt, tolket og gjennomført i samsvar med norsk lov, med utelukkende kraft.
Domstolene, som har jurisdiksjon over bedriften som er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, har rett til å bestemme i alle tvister som kan oppstå i tolkningen eller implementeringen av denne Personvern policy.
I tilfelle av uoverensstemmelse mellom den norske Personvern policy og den versjonen som er skrevet på nederlandsk, versjonen på det nederlandske språket vil være den gyldige.