Personvern policy

ExtraFilms håndtering av dine personopplysninger LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

ExtraFilm garanterer at personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven (lov av 14. april 2000 nr 31). Dette innebærer at ExtraFilm og nettbutikken smartphoto bare innhenter de personopplysninger som kreves for å gi den beste servicen, - det vil si navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Gjennom disse opplysninger kan ExtraFilm oppfylle sine garantiforpliktelser og gi deg informasjon og tilbud. Gjennom å vedta Alminnelige vilkår samtykker også Brukeren i at dennes personopplysninger lagres hos Extra Film og smartphoto og at ovennevnte informasjon og tilbud mottas pr e-post.

Kontaktinformasjon for ExtraFilm og smartphoto:

ExtraFilm AS
c/o smartphoto Nordic AB
Østergatan 39
211 22 Malmø
Sverige

Tlf: 69 17 28 00
e-post: kundeservice@smartphoto.no

For å avslutte abonnementet på smartphotos nyhetsbrev, vennligst klikk på lenken for avregistrering lengst ned i nyhetsbrevet. Du kan også avregistrere deg ved å logge inn på Mine sider. Behøver du hjelp er du alltid velkommen til å ta kontakt med kundeservice.

Vi vil håndtere alle henvendelser ang personvernloven innen en uke fra vi mottar henvendelsen.

For å lese mer om cookies klikk her.